Литература

Гордић, Гордана и Николић, Илија.  Породица Мате и Јулке Јовановић. Београд: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић 1988.

Јовановић, Војислав Марамбо, Потрага за украденом историјом. Београд, Југоисток, 2010.

Јовановић, Војислав Марамбо, Зборник радова о народној књижевности. Београд: Универзитетска библиотека „СветозарМарковић 2001.

Миловановић, Спасоје. O dramskom stvaralaštvu dr Vojislava M. Jovanovića Maramboa. Нови Сад: Позоришни музеј Војводине, 2011.

Миочиновић, Мирјана. Предговор „Изабраним драмама“ Војислава М. Јовановића Марамбоа 
https://www.rastko.rs/drama/marambo/mmiocinovic-predgovor.html

Николић, Илија. Др Војислав М. Јовановић: 1884‒1968. Београд: ауторово издање, 1969.

Николић, Илија.  Др Војислав М. Јовановић – љубитељ старих и ретких књига, Библиотекар ,бр. 6, 1970.

Радовановић, Бориша. Огледи из архивистике, Istorijski arhiv Šumadije , 54, 2010.

Славујевић, Драгана. Необјављено писмо др Војислава М. Јовановића Марамбоа председнику ФНРЈ Јосипу Брозу Титу, Архивски преглед,  бр. 1/4, 1998/1999.

Тодић, Миланка. Историја српске фотографије 1839-1940. Београд:  Музеј примењене уметности, 2010.

Финци, Ели. Слово о личности и делуВојислава М. Јовановића, Кораци, бр.1/2, 1977.

Фотографије Војислава Јовановића: 1901‒1941, приређивачи Миланка Тодић и Дејан Ајдачић, сарадници Радмило Џонић, Јасна Чанковић. Београд: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 1997.

Чанковић, Јасна,  Којевић, Софија.  Грађа о Сими Матавуљу у Одељењу за народну књижевност Универзитетске библиотеке у Београду,  Панчевачко читалиште , Год. 9, бр. 17 (2010), стр. 52-55.
http://www.citaliste.com/casopis/br17/cip_jasna_cankovic.html

Чанковић Јасна, Сунчица Глишић, Вера Петровић. Легат Војислава М. Јовановића - Марамбоа као део културне баштине Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, 4. Међународна конференција БАМ 2010: Европске смјернице за сарадњу библиотека, архива и музеја 4, 10, 2010.

Чанковић Јасна, Сунчица Глишић. Непокретно имање породице Мате Јовановића у Београду, Високошколске библиотеке,  V, 2007, бр.1.
http://www.zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=pet&d=jedan

Чанковић Јасна, Сунчица Глишић. Приказ систематизације архивске грађе у оквиру личног фонда Војислава Јовановића Марамбоа, Архив: часопис архива Југославије, год. 12, бр. 1/2, 2011.

Чанковић Јасна, Глишић Сунчица, Којевић Софија. Рукописна грађа о рецепцији српске народне књижевности у контексту европског романтизма - из заоставштине Војислава Јовановића Марамбоа, Нова зора, бр. 32 (2011), стр. 186-192.